İletişim Hattı +90 (362) 876 59 53
Tescil ve Üyelik

Kollektif Şirket Tasfiye ve Fesih İşlemleri

Gerekli evraklar Ticaret Sicil Müdürlüğüne ve Oda Sicil Müdürlüğüne olmak üzere 2 takım düzenlenecektir.

KOLLEKTİF ŞİRKETLERDE SÖZLEŞMESİNDE AKSİ BİR HÜKÜM OLMADIĞI TAKDİRDE TASFİYE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SÜRE YOKTUR.

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Ticaret Sicl Müdürlüğü)

TASFİYE

1-Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise buna ilişkin kararın noter onaylı örneği, sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği

2-Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri Müdürküğümüzce düzenlenecektir. (1 nüsha)

3-Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin belgeleri.

4-Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

Şirket sözleşmesinde özel düzenleme bulunmayan hallerde bu hükümler uygulanır. (TTK m.267)

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, kapanış ile ilgili ortaklar kurulu kararı ile aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Dilekçe (Şirket kaşesi/ ünvanı altında yetkililer tarafından imzalanmalı
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1nüsha)
 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ (Oda Sicil Müdürlüğü)

TASFİYE

Kollektif şirketin tasfiyesine karar verilmiş ise;

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından veya vekaleten imzalanmalı vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
 2. Tasfiye memurlarının, “tasfiye halinde” ibaresi eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri (1 nüsha)
 3. Tasfiyeye ilişkin karar/ek sözleşme (Noter onaylı - 1 nüsha)
 4. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından atanması halinde, dışarıdan atanan memurların görevi kabul ettiğine ilişkin imzaları noter onay belgeleri.
 5. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde, buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

TASFİYE SONU

Tasfiyenin tamamlanmasından sonra ise, aşağıdaki belgelerin ibrazı gerekmektedir:

 1. Oda Sicil Müdürlüğüne hitaben Dilekçe (yetkililer tarafından imzalanmalı)
 2. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge,
 3. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları
 4. Ortaklar kurulunca onaylanmış, ortaklar kurul tarihi itibariyle düzenlenmiş, tasfiye halinde şirket kaşesi ile tasfiye memuru tarafından imzalanmış son ve kati bilanço tasfiye sonu beyanı (1 nüsha)
 • Tescilli şube var ise sicil kaydının terkininden önce şubelerin terkini başvurusu yapılmalıdır.

Tescil ve Üyelik Menü

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metnine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Devam etmeniz halinde, kabul etmiş olursunuz.

Tamam
Whatsapp ile İletişime Geç