Haberleşme ve İletişim Politikamız

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKAMIZ
Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, üyelerinin, temel amacı doğrultusunda; Oda’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışmaları, tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı ve görüntülü medya organlarını kullanarak, üyeler, paydaşlar, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve hükümet olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.
Oda üyelerinin vefat haberlerinin ulaştırılması halinde (sms) kısa mesaj yoluyla üyelerimize duyurulmasının sağlanması. Oda yönetim kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve temennilerinin, gazete ilanları ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye ulaştırılması. Başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken bilgilerinin güncelliği ışığında;(SMS) kısa mesaj, elektronik posta, telefon, faks, web sayfası, facebook, yıllık faaliyet raporu, yapmış ve yapacak olduğu tüm çalışmalarında yerel basın kuruluşlarını kullanmaktadır.

Politika Menu