Üye İlişkileri Politikamız

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
Güvenilirlik, şeffaflık ve tarafsızlık, kalite, görev bilinci ile hareket etmek, çözüm odaklı olmak, gizlilik, güncellik, dürüstlük ve iş ahlakına inanmak, yeniliğe açık olmak, farklılık oluşturmak, topluma ve çevreye duyarlı olmak, sosyal sorumluluk bilincinde olmak üye ilişkileri politikamızdır.

Politika Menu