İnsan Kaynakları Politikamız

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Kalite politikamızda işlediğimiz etkin hizmet sunma yolunda ve kuruluşumuzun yüklendiği misyon doğrultusunda stratejik öneminin farkında olarak; en değerli kaynağımız olan insan kaynağımızın eğitim düzeyi, yenilikçi ve değişimlere açık, deneyimli ve becerilerini geliştiren, girişimci, güçlü ve sonuç odaklı insanlar kazandırmak. Çalışanlarımızın arasında ayrım yapmadan fırsat eşitliğini, maddi ve manevi haklarını koruyan, motivasyonlarını ve kuruma olan bağlılıklarını artıracak nitelikleri ön planda olan, insan haklarına saygılı bir çalışma ortamı yaratarak bireysel ve kurumsal değerlerin paylaşıldığı huzurlu sıcak çalışma ortamı sağlamak, yetenek ve yaratıcılıklarından faydalanmak ve açık bir yönetim politikası izlemek, Tüm insan kaynaklarımızla; Ülkeye, topluma, çevreye, etik değerlere, bilgi ve teknolojik gelişmelere, takım çalışmasına, iş sorumluluğuna önem veren bir insan kaynağımızın istihdam edilmesi için her türlü faaliyet ve gerekli insan kaynağı politikasını uygular ve günün şartlarına göre gözden geçirerek, sürekli gelişimini sağlamak politikamızdır.

Politika Menu