Tescil ve Üyelik

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
Merkezi.1- Dilekçe Örneği.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.2- ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc 74.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.3- Şube Açılış Karar Örneği.doc 29.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.4- Taahhütname.doc 26.6 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
Merkezi.5- TÜZEL KİŞİLER İÇİN ODA KAYIT BEYANNAMESİ FORMU.doc 160.8 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
0 Klasör, 5 Dosya

Ücretlendirme

Sicil Gazete İlan Bedeli:128,00-TL

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:674-TL (TEK YETKİLİ FİYATI)

Oda kayıt toplamı:824,00-TL

 


GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, ekindeki evrak dökümünü içermelidir)
  2. Ana sözleşme, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil mukaveleleri ve bunların ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin onaylı suretleri (2 Nüsha)
  3. Şube açılışına ilişkin imzaları noter onaylı ek sözleşme   (2 nüsha)
  4. Şube temsilcilerinin şube unvanı altında düzenlenen imza beyannameleri (2 nüsha)
  5. Son ortaklara ait T.C.Numarası belli noter veya muhtar onaylı fotoğraflı nüfus cüzdan suretleri (2 nüsha)
  6. Merkezin sicil memurluğundan sicil tüzüğünün 55. maddesine göre alınan belge
  7. Oda kayıt beyannamesi (şube yetkilisi imzalamalı şube yetkilisinin resmi bulunmalıdır)
  8. Taahhütname (yetkili tarafından imzalanmış olmalıdır)
  9. Kuruluş İştigal Beyannamesi