Tescil ve Üyelik

Ad Boyut Tür Tarih
Üst Klasör
Kollektif.1- ODA SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE HİTABEN DİLEKÇE.doc 74.2 KB Microsoft Word Dosyası 15.07.2013
0 Klasör, 1 Dosya

Ücretlendirme

Ticaret Sicil Gazetesi İlan Bedeli:128,00-TL

Vergi Dairesi Harç Pulu Bedeli:127,95-TL

Oda Yapılan Hizmet Bedeli:71,00-TL


GEREKLİ EVRAKLAR LİSTESİ

  1. Dilekçe (kurucular tarafından veya vekaleten imzalanmalı, vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmelidir)
  2. Tüm ortaklarca imzalanmış ve imzaları noter onaylı Ek Sözleşme (2 nüsha)
  3. Ortak değişikliği var ise yeni ortakların nüfus suretleri T.C.Numarası belirlenmiş (noter veya muhtar onaylı)
  4. Yeni yetkililerin şirket unvanı altında imza beyannameleri (2 nüsha)
    • Ana Sözleşme değişikliği şirketin süre maddesi ile ilgili ise; şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığı mahkemece atanmış bilirkişi raporu veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporuyla tevsik edilmelidir.