Temel Değerlerimiz

Ticaret ve Sanayi Odasının var oluş sebebi, orta ve uzun vadede olmak istediği yer ve bu konuma ulaşırken savunduğu ve bağlı kaldığı etik ve temel değerler aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

✔ Kurumsal hizmet politikamızın yanında samimiyet ve gönüllülük esasını da içeren yönetim anlayışı,

✔ Personelin üyelerle samimi ve güçlü ikili ilişkileri.

✔ Üyelere hizmetlerin eksiksiz ve hızlı bir şekilde ulaştırılması,

✔ Üyelere hizmet sunulurken yasal mevzuata uygunluğun yanı sıra hukuki çıkarlarının da gözetilerek korunması.

✔ Yeniliklere ve gelişime açık bir yönetim anlayışı,