Haberler

05
Terme Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden!

Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

[Devamını oku...]

26
TERME TSO MESLEK GRUBU KOMİTELERİ MÜŞTEREK TOPLANTISI

Terme Ticaret ve Sanayi Odası, meslek komitesi müşterek toplantısı 21/11/2013 tarihinde yapıldı. Müşterek toplantı da,Terme TSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet EKMEKÇİ'nin başkanlığında toplanıldı. Başkan, Ahmet EKMEKÇİ meslek komitesi grubu üyelerine bulundukları ve yaptıkları iş kollarına göre görüş ve önerilerini paylaşmaları hususunu belirterek müşterek toplantıyı başlattı.

[Devamını oku...]

21
Terme Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden  Defter Tastiki ve Sicil Tastiknamesi Hakkında Duyuru

19/12/2012 tarih /28502 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Ticari Defterlere  İlişkin Tebliğ'in 'Açılış onayı yapılacak defterler ve onay zamanı' başlıklı 13.maddenin1.fıkrasında; 

'Tacirler tarafından fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri,defteri kebir,envanter defteri,pay defteri,yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar noter tarafından yapılır.Açılış onaylarının noter tarafından yapıldığı hallerde ticaret sicili tasdiknamesinin noterce aranması zorunludur'hükmüne yer verilmiştir.

Bu nedenle Türk Ticaret Kanunu'nun 64.maddesinin 3.fıkrası gereğince,defter tastiki yaptıracak tacirlerin(gerçek ve tüzel kişi)sicil tastiknamesi almak için,iş yoğunluğunun artacağı Aralık ayının sonunu beklemeden Müdürlüğümüze müracaatta bulunmaları önemle duyrulur.

[Devamını oku...]

18
Münfesih Durumdaki Şirket ve Kooperatif İhtarları

Münfesih Durumdaki Şirket ve Kooperatiflerin Ticaret Sicilinden Terkiinine İlişkin İhtarname

[Devamını oku...]

16
GIDA MESLEK GRUBU'NUN MARKETİ'NE SAHİP ÇIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Terme Ticaret ve Sanayi Odası Gıda Meslek Grubu yerel marketleri ön plana çıkarılmasına ilişkin bilgilendirme toplantısının ikincisi yapıldı.Düzenlenen toplantıda, Ondokuzmayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Yrd. Doç. Dr. Yetkin Bulut'un sunumuyla seminer düzenlendi.

 

[Devamını oku...]

25
PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

Dökümanı indirmek için haberin devamına tıklayın!

[Devamını oku...]

Sayfa 105 / 108İlk   Geri   99  100  101  102  103  104  [105]  106  107  108  İleri   Son   
Yazdır